ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

e management

Πρόκειται για έναν από τους δυναμικότερους τομείς του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης ΟΜΗΡΟΣ με άμεση επαφή με την αγορά εργασίας.

Οι καθηγητές της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων μεταφέρουν την πρακτική εμπειρία και την πολύτιμη ακαδημαϊκή γνώση τους στο ακαδημαϊκό πεδίο: case studies, σύνδεση θεωρίας-πράξης και διαδραστικά εργαλεία κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού έργου προετοιμάζουν τους σπουδαστές για τις πραγματικές συνθήκες που επικρατούν στο εργασιακό πεδίο.

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων παρέχει και σε Distance Learning μαθήματα τα παρακάτω προγράμματα:

Διοίκηση Επιχειρήσεων (Management)
Διοίκηση & Μάρκετινγκ
Διοίκηση & Χρηματοοικονομικά
Διοίκηση & Ανθρώπινο Δυναμικό

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα αξιολογούνται τόσο εσωτερικά, από το θεσμοθετημένο εσωτερικό έλεγχο όσο και εξωτερικά από ελεγκτές των συνεργαζόμενων φορέων.

* Δυνατότητα συνέχισης σπουδών στο Aegean College σε προγράμματα Bachelors & Masters.


ΟΝΟΜΑ:*
ΤΗΛΕΦΩΝΟ*
E-mail:*
ΚΑΥΑΣ
ΝΟΜΟΣ*