ΣΧΟΛΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

e it

Η Σχολή Νέων Τεχνολογιών & Πληροφορικής του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης ΟΜΗΡΟΣ συνεχίζει μια μακρά ακαδημαϊκή παράδοση που ξεκίνησε πριν τρεις δεκαετίες κατέχοντας κορυφαία θέση στον εκπαιδευτικό οργανισμό.
Ο ΟΜΗΡΟΣ διακρίνεται επί δεκαετίες στις νέες τεχνολογίες και στα προγράμματα τεχνολογικής κατεύθυνσης. Δημιουργεί θυγατρική εταιρεία εκπαιδευτικής τεχνολογίας, την ΟΜΗΡΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, η οποία συνεργάζεται με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας με κύριο αντικείμενο την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την ανάπτυξη e-learning μαθημάτων. Παράλληλα κατακτά από το 1997 πανελλήνια και παγκόσμια πρώτα βραβεία σε διαγωνισμούς Πολυμέσων, Internet και Νέων Τεχνολογιών.

Η Σχολή Νέων Τεχνολογιών & Πληροφορικής προσφέρει και σε Distance Learning το παρακάτω πρόγραμμα:

Ανάπτυξη συστημάτων Πληροφορικής

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Σχολής διασφαλίζουν:
- υψηλό επίπεδο του εκπαιδευτικού έργου
- σύνδεση ακαδημαϊκής διαδικασίας με την αγορά εργασίας
- τεχνολογικό εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών
- στενούς δεσμούς με τις μεγαλύτερες εταιρίες νέων τεχνολογιών (Microsoft, Hewlett Packard, IBM)
- πιστοποίηση γνώσεων από αναγνωρισμένους φορείς (KeyCERT, Prometric)

Δυνατότητα συνέχισης σπουδών στο Aegean College σε προγράμματα Bachelors & Masters.