ΣΧΟΛΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 Η Σχολή Υγείας και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης ΟΜΗΡΟΣ (Health & Human Sciences School) αποτελεί ένα δημιουργικό αντίβαρο στην τεχνοκρατική λογική που χαρακτηρίζει την εποχή μας.

Έχοντας ως κύρια αποστολή τη σύνδεση της σύγχρονης γνώσης με τα ανθρωπιστικά ιδεώδη στηρίζει το εκπαιδευτικό και κοινωνικό έργο της σχολής με όλα τα μέσα. Η σχολή διατηρεί και ανανεώνει σημαντικές ακαδημαϊκές συνεργασίες με κορυφαία ιδρύματα και οργανισμούς.

Μέσω των συνεργασιών αυτών εμπλουτίζει τα εκπαιδευτικά του προγράμματα ενσωματώνοντας όλες τις εξελίξεις στον κλάδο της Υγείας και των Ανθρωπιστικών Επιστημών. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η ποιότητα του εκπαιδευτικού αποτελέσματος, αλλά και το επαγγελματικό μέλλον των αποφοίτων του στα επαγγέλματα με επίκεντρο τον άνθρωπο.

Η Σχολή Υγείας και Ανθρωπιστικών Επιστημών παρέχει και σε Distance Learning μαθήματα στα παρακάτω προγράμματα:

Λογοθεραπεία

Ψυχολογία 

Διαιτητική 

Αναπτυξιακές Διαταραχές και Ειδικές Ανάγκες 

Τεχνικές Συμβουλευτικής και Προσωπικής Ανάπτυξης

Ο ΟΜΗΡΟΣ και το στελεχειακό δυναμικό του εγγυώνται για:
– την ποιότητα των σπουδών.
– την αρτιότητα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
– την επαγγελματική ευσυνειδησία στο έργο του ακαδημαϊκού προσωπικού.
– την εφαρμογή «επαγγελματικής λογικής» στην οργάνωση και διεκπεραίωση των προγραμμάτων.
– την παροχή όλων των τεχνικών μέσων, αλλά και την τήρηση των προδιαγραφών που επιβάλλει η διεξαγωγή των διαφόρων προγραμμάτων.
– τη στήριξη των αποφοίτων στην προσπάθειά τους να ενσωματωθούν στην αγορά εργασίας και να διευρύνουν τις γνώσεις τους.

Η πλούσια εμπειρία και η διαρκής ενημέρωση των στελεχών της σχολής μεταφέρεται στην αίθουσα με τη μορφή projects. Με τη μεταφορά του «κλίματος της πραγματικότητας» στην αίθουσα διδασκαλίας, οι σπουδαστές εμπεδώνουν τη θεωρία με πρακτική εφαρμογή και αξιολόγηση περιστατικών. Στο σύνολό της η σχολή αξιολογείται διαρκώς τόσο με την άσκηση θεσμοθετημένου εσωτερικού ελέγχου όσο και με τακτές επισκέψεις εξωτερικών ελεγκτών που προέρχονται από φορείς και ανεξάρτητους οργανισμούς πιστοποίησης.

*Δυνατότητα συνέχισης σπουδών στο Aegean College σε προγράμματα Bachelors & Masters.