ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

tourism

Η Σχολή Τουριστικών Σπουδών του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης ΟΜΗΡΟΣ έχει ως αποστολή τη δημιουργία καταρτισμένων επαγγελματιών εφοδιασμένων με προσόντα που θα τους επιτρέψουν να απορροφηθούν στον ευρύτερο χώρο της Τουριστικής Βιομηχανίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η Σχολή προσφέρει και σε Distance Learning το πρόγραμμα:

Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

Η Σχολή Τουριστικών Σπουδών έχει άμεση επαφή με την αγορά εργασίας μέσω της οργάνωσης ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προγραμμάτων υψηλών προδιαγραφών και απαιτήσεων καθώς και με τις συνεργασίες που διατηρεί με κορυφαίες Τουριστικές και Ξενοδοχειακές μονάδες της χώρας μας.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Σχολής διασφαλίζουν:
- υψηλό επίπεδο του εκπαιδευτικού έργου
- σύνδεση ακαδημαϊκής διαδικασίας με την αγορά εργασίας
- εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών