ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

management

Το HND in Business (Management) είναι ένα διετές πρόγραμμα σπουδών που με την ολοκλήρωσή του ο σπουδαστής λαμβάνει το διεθνώς αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών Higher National Diploma. Το δίπλωμα αυτό αποτελεί πιστοποίηση γνώσεων και προσφέρει δυναμικές προοπτικές εργασίας. Δίνει επίσης τη δυνατότητα ένταξης στο τελευταίο έτος σπουδών υπό προϋποθέσεις προγραμμάτων BSc Διοίκησης Επιχειρήσεων που προσφέρονται στο Aegean College ή σε αντίστοιχα προγράμματα Διοίκησης που προσφέρονται από άλλα αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα διεθνώς.

Το πρόγραμμα έχει στόχο να προσφέρει σφαιρική, επιστημονική γνώση, που σχετίζεται με τις πιο πρόσφατες τεχνικές διοίκησης, και να παρέχει στους σπουδαστές τις απαραίτητες ικανότητες με τις οποίες θα μπορούν να αποδώσουν ουσιαστικά στο σύγχρονο απαιτητικό επιχειρησιακό περιβάλλον.

Οι σπουδαστές που θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα αυτό θα αναπτύξουν τις γνώσεις και τις ικανότητες που απαιτούνται για το διοικητικό σχεδιασμό τμημάτων μεσαίων ή μεγάλων επιχειρήσεων.

Πρόγραμμα διαθέσιμο και με εξ αποστάσεως εκπαίδευση

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Τίτλος προγράμματος: HND in Business (Management)/ HND στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διάρκεια προγράμματος: 2 χρόνια

Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλικά/Ελληνικά

Τίτλος σπουδών απονέμεται από: EDEXCEL/BTEC, UK

Όροι εγγραφής στο πρόγραμμα: Απολυτήριο Λυκείου
Δυνατότητα αναγνώρισης μαθημάτων από συναφή προγράμματα υπό προϋποθέσεις.

Συνέχεια σπουδών: Δίνει τη δυνατότητα ένταξης στο τελευταίο έτος σπουδών του BSc (Hons) Business and Management

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Μαθήματα 1ου Έτους

 • Επιχειρησιακό Περιβάλλον (Business Environment)
 • Διαχείρηση Οικονομικών Πόρων και Αποφάσεων (Managing Financial Resources and Decisions)
 • Επιχειρήσεις και Συμπεριφορά (Organisations and Behaviour)
 • Αρχές Μάρκετινγκ (Marketing Principles)
 • Δίκαιο (Aspects of Contract and Negligence for Business)
 • Έρευνα Μάρκετινγκ (Marketing Intelligence)
 • Διαχείριση Επαγγελματικής Εξέλιξης (Personal and Professional Development)
 • Στρατηγική Επίτευξης Στόχων (Managing Business Activities to Achieve Results)

Μαθήματα 2ου Έτους

 • Λήψη Επιχειρησιακών Αποφάσεων (Business Decision Making)
 • Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (Small Business Enterprise)
 • Ευρωπαϊκή Οικονομία (European Business)
 • Σχεδιασμός και Οργάνωση Πωλήσεων (Sales, Planning and Operations)
 • Στρατηγική Επιχειρήσεων (Business Strategy)
 • Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (Working with and Leading People)
 • Διαχείριση Επικοινωνίας και Ενημέρωσης (Managing Communications, Knowledge and Information)
 • Πτυχιακή Εργασία (Research Project)

Δυνατότητα Απόκτησης και των Κάτωθι Τίτλων

HND in Business/ HND στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
HND in Business (Finance)/ HND στη Διοίκηση Επιχειρήσεων & τα Χρηματοοικονομικά
HND in Business (Ηuman Resources Management)/ HND στη Διοίκηση Επιχειρήσεων & το Ανθρώπινο Δυναμικό)


ΟΝΟΜΑ*
ΕΠΩΝΥΜΟ*
ΤΗΛΕΦΩΝΟ*
E-mail:*
ΝΟΜΟΣ