ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Το HND in Business (Human Resources Management) είναι ένα διετές πρόγραμμα σπουδών που με την ολοκλήρωσή του ο σπουδαστής λαμβάνει το διεθνώς αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών Higher National Diploma. Το δίπλωμα αυτό αποτελεί πιστοποίηση γνώσεων και προσφέρει πολλές προοπτικές εργασίας. Δίνει επίσης τη δυνατότητα ένταξης στο τελευταίο έτος σπουδών υπό προϋποθέσεις σε προγράμματα Bachelor που προσφέρoνται στο Aegean College σε συνεργασία με κρατικά βρετανικά πανεπιστήμια ή σε αντίστοιχα προγράμματα που προσφέρονται από άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα διεθνώς.

Το HND in Business (Human Resources Management) απευθύνεται σε σπουδαστές που επιθυμούν να ακολουθήσουν μια σταδιοδρομία στο τμήμα ανθρωπίνων πόρων μεσαίων ή μεγάλων επιχειρήσεων. Οι σπουδαστές που παρακολουθούν το πρόγραμμα αυτό θα κατανοήσουν τη σημασία της αποτελεσματικής διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού μιας επιχείρησης και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τη μεγιστοποίηση της απόδοσής του. Η συγκεκριμένη ειδικότητα κερδίζει δημοτικότητα παγκοσμίως, καθώς οι επιχειρήσεις συνειδητοποιούν ότι το ανθρώπινο δυναμικό ενός οργανισμού είναι το κλειδί της επιτυχίας.

Πρόγραμμα διαθέσιμο και με εξ αποστάσεως εκπαίδευση

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Τίτλος προγράμματος: HND in Business (Human Resources Management) /HND στη Διοίκηση & το Ανθρώπινο Δυναμικό

Διάρκεια προγράμματος: 2 χρόνια

Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλικά/ Ελληνικά

Τίτλος σπουδών απονέμεται από: EDEXCEL/BTEC, UK

Όροι εγγραφής στο πρόγραμμα: Απολυτήριο Λυκείου

Συνέχεια σπουδών: Δίνει τη δυνατότητα ένταξης υπό προϋποθέσεις σε προγράμματα Bachelor που προσφέρονται στο Aegean College σε συνεργασία με κρατικά βρετανικά πανεπιστήμια ή σε αντίστοιχα προγράμματα που προσφέρονται από άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα διεθνώς.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Μαθήματα 1ου Έτους
Επιχειρησιακό Περιβάλλον (Business Environment)
Διαχείριση Οικονομικών Πόρων και Αποφάσεων (Managing Financial Resources and Decisions)
Επιχειρήσεις και Συμπεριφορά (Organisations and Behaviour)
Αρχές Μάρκετινγκ (Marketing Principles)
Δίκαιο (Aspects of Contract and Negligence for Business)
Έρευνα Μάρκετινγκ (Marketing Intelligence)
Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων (Managing Human Resources)
Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων (Human Resource Management)

Μαθήματα 2ου Έτους
Λήψη Επιχειρησιακών Αποφάσεων (Business Decision Making)
Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (Small Business Enterprise)
Ευρωπαϊκή Οικονομία (European Business)
Εργασιακές Σχέσεις (Employee Relations)
Εξέλιξη Ανθρώπινου Δυναμικού (Human Resources Development)
Σχεδιασμός και Οργάνωση Πωλήσεων (Sales, Planning and Operations)
Στρατηγική Επιχειρήσεων (Business Strategy)
Πτυχιακή Εργασία (Research Project)

Δυνατότητα Απόκτησης και των Κάτωθι Τίτλων:

HND in Business (Management)/ HND στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
HND in Business (Marketing)/ HND στη Διοίκηση & το Μάρκετινγκ
HND in Business (Finance)/ HND στη Διοίκηση & τα Χρηματοοικονομικά


ΟΝΟΜΑ*
ΕΠΩΝΥΜΟ*
ΤΗΛΕΦΩΝΟ*
E-mail:*
ΝΟΜΟΣ