ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Το HND in Business (Marketing) είναι ένα διετές πρόγραμμα σπουδών με την ολοκλήρωση του οποίου ο σπουδαστής λαμβάνει το διεθνώς αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών Higher National Diploma. Το δίπλωμα αυτό αποτελεί πιστοποίηση γνώσεων και προσφέρει προοπτικές εργασίας. Δίνει επίσης τη δυνατότητα ένταξης στο 3ο έτος προγραμμάτων BSc Διοίκησης Επιχειρήσεων που προσφέρονται στο Aegean College ή σε αντίστοιχα προγράμματα Διοίκησης που προσφέρονται από άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα διεθνώς.

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε σπουδαστές που επιθυμούν να ακολουθήσουν μια σταδιοδρομία στα τμήματα μάρκετινγκ και πωλήσεων μεσαίων ή μεγάλων επιχειρήσεων, σε διαφημιστικές εταιρείες, σε εταιρείες δημοσίων σχέσεων, εμπορικής έρευνας ή σε εταιρείες ανάπτυξης νέων προϊόντων.

Οι σπουδαστές που θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα αυτό θα αναπτύξουν τις γνώσεις και τις ικανότητες που απαιτούνται για το σχεδιασμό προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και την ανάπτυξη στρατηγικών τιμολόγησης, προώθησης και διανομής.

Πρόγραμμα διαθέσιμο και με εξ αποστάσεως εκπαίδευση

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Τίτλος προγράμματος: HND in Business (Marketing)/ HND στη Διοίκηση & το Μάρκετινγκ

Διάρκεια προγράμματος: 2 χρόνια

Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλικά/Ελληνικά

Τίτλος σπουδών απονέμεται από: EDEXCEL/BTEC, UK

Όροι εγγραφής στο πρόγραμμα: Απολυτήριο Λυκείου

Συνέχεια σπουδών: Δίνει τη δυνατότητα ένταξης στο τελευταίο έτος σπουδών προγραμμάτων BSc Διοίκησης Επιχειρήσεων που προσφέρονται στο Aegean College ή σε αντίστοιχα προγράμματα Διοίκησης που προσφέρονται από άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα διεθνώς.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Μαθήματα 1ου Έτους
Επιχειρησιακό Περιβάλλον (Business Environment)
Διαχείρηση Οικονομικών Πόρων και Αποφάσεων (Managing Financial Resources and Decisions)
Επιχειρήσεις και Συμπεριφορά (Organisations and Behaviour)
Αρχές Μάρκετινγκ (Marketing Principles)
Δίκαιο (Aspects of Contract and Negligence for Business)
Έρευνα Μάρκετινγκ (Marketing Intelligence)
Διαχείριση Επαγγελματικής Εξέλιξης (Personal and Professional Development)
Στρατηγική Επίτευξης Στόχων (Managing Business Activities to Achieve Results)

Μαθήματα 2ου Έτους
Λήψη Επιχειρησιακών Αποφάσεων (Business Decision Making)
Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (Small Business Enterprise)
Ευρωπαϊκή Οικονομία (European Business)
Σχεδιασμός και Οργάνωση Πωλήσεων (Sales, Planning and Operations)
Στρατηγική Επιχειρήσεων (Business Strategy)
Διαφήμιση και Προώθηση των Εταιρειών (Advertising and Promotion in Business)
Σχεδιασμός και Διοίκηση Μάρκετινγκ (Marketing Planning)
Πτυχιακή Εργασία (Research Project)

Δυνατότητα Απόκτησης και των Κάτωθι Τίτλων:

HND in Business (Management)/ HND στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
HND in Business (Finance)/ HND στη Διοίκηση & τα Χρηματοοικονομικά
HND in Business (Ηuman Resource Management)/ HND στη Διοίκηση & το Ανθρώπινο Δυναμικό


ΟΝΟΜΑ*
ΕΠΩΝΥΜΟ*
ΤΗΛΕΦΩΝΟ*
E-mail:*
ΝΟΜΟΣ