ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Το HND in Business (Finance) είναι ένα διετές πρόγραμμα σπουδών που με την ολοκλήρωσή του ο σπουδαστής λαμβάνει το διεθνώς αναγνωρισμένο δίπλωμα Higher National Diploma. Το δίπλωμα αυτό αποτελεί πιστοποίηση γνώσεων και προσφέρει πολλές προοπτικές εργασίας. Δίνει επίσης τη δυνατότητα ένταξης στο τελευταίο έτος σπουδών υπό προϋποθέσεις σε προγράμματα Bachelor Διοίκησης Επιχειρήσεων που προσφέρονται στο Aegean College σε συνεργασία με κρατικά βρετανικά πανεπιστήμια κι από άλλα αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα διεθνώς.

Το πρόγραμμα αυτό ενδείκνυται για σπουδαστές που επιθυμούν να ακολουθήσουν μια σταδιοδρομία στο Οικονομικό ή Λογιστικό Τμήμα μεσαίων ή μεγάλων επιχειρήσεων. Εκτός από τις γνώσεις που απαιτούνται για την κατα
νόηση της λειτουργίας μιας επιχείρησης, το πρόγραμμα αυτό παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις οικονομικών και λογιστικής. Τα μαθήματα καλύπτουν θέματα όπως διαχείριση του ενεργητικού και του παθητικού, ανάλυση του ισολογισμού, αξιολόγηση των projects, τεχνικές διοικητικής λογιστικής, κ.λπ.

Πρόγραμμα διαθέσιμο και με εξ αποστάσεως εκπαίδευση

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Τίτλος προγράμματος: HND in Business (Finance)/ HND στη Διοίκηση & τα Χρηματοοικονομικά

Διάρκεια προγράμματος: 2 χρόνια

Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλικά/Ελληνικά

Τίτλος σπουδών απονέμεται από: EDEXCEL/BTEC, UK

Όροι εγγραφής στο πρόγραμμα: Απολυτήριο Λυκείου

Συνέχεια σπουδών: Δίνει τη δυνατότητα ένταξης στο τελευταίο έτος προγραμμάτων Bachelor Διοίκησης Επιχειρήσεων που προσφέρονται από το Aegean College σε συνεργασία με κρατικά βρετανικά πανεπιστήμια κι από άλλα αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα διεθνώς

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Μαθήματα 1ου Έτους
Επιχειρησιακό Περιβάλλον (Business Environment)
Διαχείρηση Οικονομικών Πόρων και Αποφάσεων (Managing Financial Resources and Decisions)
Επιχειρήσεις και Συμπεριφορά (Organisations and Behaviour)
Αρχές Μάρκετινγκ (Marketing Principles)
Δίκαιο (Aspects of Contract and Negligence for Business)
Έρευνα Μάρκετινγκ (Marketing Intelligence)
Διοικητική Λογιστική: Κοστολόγησης και Προϋπολογισμοι (Management Accounting: Costing and Budgeting)
Χρηματοοικονομική Λογιστική και Απεικόνιση (Financial Accounting and Reporting)

Μαθήματα 2ου Έτους
Λήψη Επιχειρησιακών Αποφάσεων (Business Decision Making)
Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (Small Business Enterprise)
Ευρωπαϊκή Οικονομία (European Business)
Χρηματοοικονομικά Συστήματα Έλεγχου (Financial Systems and Auditing)
Φορολογικές Τεχνικές (Taxation)
Σχεδιασμός και Οργάνωση Πωλήσεων (Sales, Planning and Operations)
Στρατηγική Επιχειρήσεων (Business Strategy)
Πτυχιακή Εργασία (Research Project)

Δυνατότητα Απόκτησης και των Κάτωθι Τίτλων

HND in Business (Management)/ HND στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
HND in Business (Marketing)/ HND στη Διοίκηση & το Μάρκετινγκ
HND in Business (Ηuman Resource Management)/ HND στη Διοίκηση & το Ανθρώπινο Δυναμικ


ΟΝΟΜΑ*
ΕΠΩΝΥΜΟ*
ΤΗΛΕΦΩΝΟ*
E-mail:*
ΝΟΜΟΣ