ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

data

Το HND in Computing and Systems Development είναι ένα διετές πρόγραμμα σπουδών που με την ολοκλήρωσή του ο σπουδαστής λαμβάνει το διεθνώς αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο σπουδών Higher National Diploma. Το δίπλωμα αυτό αποτελεί πιστοποίηση γνώσεων και προσφέρει άριστες προοπτικές εργασίας. Ο κάτοχος του HND in Computing and Systems Development εργάζεται ως Διαχειριστής Δικτύων, Συστημάτων και Τεχνολογιών Internet ή Τεχνικός Υπολογιστών σε εταιρείες δημιουργίας λογισμικού και νέων τεχνολογιών.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας αυτής εντάσσεται απευθείας στο 3o έτος προγραμμάτων Bachelors Πληροφορικής που προσφέρονται από κρατικά βρετανικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Πρόγραμμα διαθέσιμο και με εξ αποστάσεως εκπαίδευση

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Τίτλος προγράμματος: HND in Computing and Systems Development/ HND στην Ανάπτυξη Συστημάτων Πληροφορικής

Διάρκεια προγράμματος: 2 έτη

Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλικά/Ελληνικά

Τίτλος σπουδών απονέμεται από: EDEXCEL/BTEC, UK

Όροι εγγραφής στο πρόγραμμα: Απολυτήριο Λυκείου

Συνέχεια σπουδών: 3o έτος σε προγράμματα BSc Computer Science από βρετανικά πανεπιστήμια
στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Μαθήματα 1ου Έτους
Επιχειρηματικές Δεξιότητες για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Business Skills for e-Commerce)
Συστήματα Υπολογιστών (Computer Systems)
Απασχολησιμότητα και Επαγγελματική Ανάπτυξη (Employability and Professional Development)
Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων (Systems Analysis and Design)
Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Βάσεων Δεδομένων (Database Design Concepts)
Τεχνολογίες Δικτύων (Networking Technologies)
Λειτουργικά Συστήματα Δικτύων (Network Operating Systems)
Πληροφοριακά Συστήματα σε Οργανισμούς (Information Systems in Organizations)

Μαθήματα 2ου Έτους
Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Αξιολόγηση Έργων Πληροφορικής (Project Design, Implementation and Evaluation)
Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας στην Πληροφορική (Quality Systems in IT)
Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι (Data Structures and Algorithms)
Προγραμματισμός με Java (Programming in Java)
Ανάπτυξη Εφαρμογών Web (Web Applications Development)
Τεχνολογίες Τοπικών Δικτύων (Local Area Networking Technologies)
Τεχνολογίες Δικτύων Ευρείας Περιοχής (Wide Area Networking Technologies)
Ασφάλεια Δικτύων (Network Security)


ΟΝΟΜΑ*
ΕΠΩΝΥΜΟ*
ΤΗΛΕΦΩΝΟ*
E-mail:*
ΝΟΜΟΣ