ΣΧΟΛΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Το HND in Speech and Language Therapy είναι ένα τριετές πρόγραμμα σπουδών που με την ολοκλήρωσή του ο σπουδαστής λαμβάνει το διεθνώς αναγνωρισμένο επαγγελματικό δίπλωμα Higher National Diploma.

Το πρόγραμμα έχει ως βασικό στόχο να παράσχει στους σπουδαστές όλη την απαραίτητη γνώση σε θέματα που αφορούν στη Λογοθεραπεία όσο και σε συναφείς κλάδους της Υγείας όπως είναι η Ψυχολογία, η Ιατρική και η Ειδική Αγωγή.

Παράλληλα, δίνει έμφαση στον τομέα της αποκατάστασης με ειδικά μαθήματα πάνω σε κλινικές περιπτώσεις με ομάδες εργασίας στις οποίες παρουσιάζονται τρόποι θεραπευτικής παρέμβασης. Από το 2ο έτος σπουδών οι φοιτητές ξεκινούν πρακτική άσκηση που έχει ως στόχο την κλινική παρατήρηση, την ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργασίας και επικοινωνίας με τους ενδιαφερόμενους και τις οικογένειές τους, αλλά και με όλη την επιστημονική ομάδα παρέμβασης.
Η διδασκαλία περιλαμβάνει διαλέξεις, σεμινάρια, ομάδες εργασίας, βίντεο, δραστηριότητες προσομοίωσης και ειδικό σεμινάριο για την προετοιμασία της πρακτικής. Το πρόγραμμα στελεχώνεται από το άρτια καταρτισμένο προσωπικό των ακαδημαϊκών συμβούλων με στόχο την ακαδημαϊκή υποστήριξη, καθώς και την υποστήριξη στην κλινική πρακτική άσκηση των φοιτητών, βήμα-βήμα.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπει στους σπουδαστές να αναπτύξουν όλες τις απαιτούμενες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που απαιτούνται στο επάγγελμα του Λογοθεραπευτή.

Πρόγραμμα διαθέσιμο και με εξ αποστάσεως εκπαίδευση

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Τίτλος προγράμματος: HND in Speech & Language Therapy/ HND στη Λογοθεραπεία

Διάρκεια προγράμματος: 3 έτη

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά/Αγγλικά

Τίτλος σπουδών απονέμεται από: EDEXCEL/BTEC, UK

Όροι εγγραφής στο πρόγραμμα: Απολυτήριο Λυκείου

Συνέχεια σπουδών: BSc (Hons) Speech & Language Therapy

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Μαθήματα 1ου Έτους
Εισαγωγή στη Λογοθεραπεία (Introduction to Speech & Language Therapy)
Γλωσσολογία (Linguistics)
Αρθρωτική Φωνητική (Articulatory Phonetics)
Ακουστική & Αντιληπτική Φωνητική (Acoustic and Auditory Phonetics)
Φωνολογία (Phonology)
Γλωσσική & Γνωστική Ανάπτυξη των Παιδιών (Child Language and Cognitive Development)
Ανατομία και Φυσιολογία της Ομιλίας και Ακοής (Anatomy and Physiology of Speech & Hearing)
Νευρολογία για Λογοθεραπευτές (Neurology for Speech & Language Therapists)
Μάθηση Ανάγνωσης & Γραφής σε Παιδιά Σχολικής Ηλικίας (Literacy Acquisition in School-aged Children)
Ψυχογλωσσολογία και κοινωνιογλωσσολογία (Psycholinguistics & Sociolinguistics)

Μαθήματα 2ου Έτους
Κλινική Φωνητική και Φωνολογία (Clinical Phonetics & Phonology)
Κλινική Γλωσσολογία (Clinical Linguistics)
Πρόγνωση, Διάγνωση και Αξιολόγηση στη Λογοθεραπεία (Prognosis, Diagnosis & Αssessment in Speech & Language Therapy)
Παρέμβαση και Θεραπεία στην Παθολογία της Λογοθεραπείας (Intervention & Therapy in Speech & Language Pathology)
Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (Autistic Spectrum Disorders)
Αποκατάσταση Παιδιών με Αναπτυξιακές Γλωσσικές Διαταραχές (Management of Children with Developmental Language Disorders)
Ψυχολογία Ατομικών Διαφορών (Psychology of Individual Differences)
Σεμινάριο Κλινικών Περιστατικών (Clinical Case Seminar)

Μαθήματα 3ου Έτους
Αποκατάσταση Επίκτητων Γλωσσικών Διαταραχών: Αφασία (Management of Acquired Language Disorders - Aphasia)
Νευροκινητικές και Κρανιο-εγκεφαλικές Διαταραχές Ομιλίας (Νeuromotor & Craniofacial Disorders)
Αντιμετώπιση Διαταραχών Ακοής (Management of Hearing Impairments)
Αντιμετώπιση Τραυλισμού σε Παιδιά & Ενήλικους (Management of Stuttering in Children & Adults)
Δυσλεξία (Specific Learning Difficulties: Dyslexia)
Νευροψυχολογία (Neuro-Psychology)