ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 Ο Τομέας  Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών διοργανώνει σειρά πιστοποιημένων προγραμμάτων κατάρτισης επαγγελματικής επιμόρφωσης που προορίζονται για επαγγελματίες του χώρου, φοιτητές και σπουδαστές αλλά και όσους επιθυμούν να εκπαιδευτούν σε νέα για εκείνους αντικείμενα σπουδών. Τα σεμινάρια και τα πιστοποιημένα προγράμματα του Τομέα Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών περιλαμβάνουν τους τομείς: Ψυχολογία, Λογοθεραπεία, Φυσικοθεραπεία, κ.ά.