ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

business

Ο Τομέας Διοίκησης Επιχειρήσεων διοργανώνει σειρά πιστοποιημένων προγραμμάτων κατάρτισης, επιμόρφωσης και ακαδημαϊκής εκπαίδευσης που προορίζονται για στελέχη επιχειρήσεων, εργαζόμενους φοιτητές και σπουδαστές.