ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Αποκτήστε σήμερα τα Διεθνή Πιστοποιητικά και εξασφαλίστε καριέρα με την βοήθεια της κορυφαίας σχολής. Στον ΟΜΗΡΟ έχουμε δημιουργήσει πιστοποιημένα προγράμματα επαγγελματικής εξειδίκευσης και πιστοποίησης που σε πολύ σύντομο χρόνο σε οδηγούν στην απόκτηση πιστοποιητικών απαραίτητων πλέον για προσλήψεις στον Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα (Key CERT). Επίσης έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσεις τις επαγγελματικές πιστοποιήσεις των κολοσσών της πληροφορικής: Microsoft, Sun, Oracle, Cisco, HP.