ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Αποκτήστε σήμερα τα Διεθνή Πιστοποιητικά και εξασφαλίστε καριέρα με την βοήθεια της κορυφαίας σχολής.

Στον ΟΜΗΡΟ έχουμε δημιουργήσει ταχύρυθμα προγράμματα και σεμινάρια επαγγελματικής εξειδίκευσης και πιστοποίησης που σε πολύ σύντομο χρόνο σε οδηγούν στην απόκτηση πιστοποιητικών απαραίτητων πλέον για προσλήψεις στον Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα (Key CERT).

Επίσης μέσω του Διεθνούς Εξεταστικού οργανισμού PROMETRIC έχεις τη δυνατότητα να αποκτήσεις τις επαγγελματικές πιστοποιήσεις των κολοσσών της πληροφορικής: Microsoft, Sun, Oracle, Cisco, HP.