ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ-ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

multimedia

Τα πιστοποιητικά Key CERT IT Specialist (Σχεδιασμού-Πολυμέσων) πιστοποιούν ότι οι κάτοχοί τους διαθέτουν υψηλού επιπέδου γνώσεις και δεξιότητες στα εξής αντικείμενα πληροφορικής:

 • Graphics Designer
 • Adobe Photoshop Designer
 • Adobe Illustrator Designer
 • Adobe InDesign Designer
 • Corel Draw Designer
 • 3D Studio MAX Design
 • Web Designer
 • Adobe Flash Designer
 • Adobe Premiere Editor
 • Adobe After Effects DesignerΔιδάσκονται:

 • Photoshop
 • Illustrator
 • CorelDRAW
 • Quark Express
 • AutoCAD 2D

 


ΟΝΟΜΑ*
ΕΠΩΝΥΜΟ*
ΤΗΛΕΦΩΝΟ*
E-mail:*
ΝΟΜΟΣ