ΤΕΧΝΙΚΟΣ

network

Τεχνικός Η/Υ

Το πρόγραμμα Key CERT IT Specialist "Τεχνικός Η/Υ" στοχεύει μέσα από μια ολοκληρωμένη και κατάλληλη εκπαιδευτική προσέγγιση να δώσει τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα, ο απόφοιτος (πιστοποιημένος) να είναι σε θέση να προτείνει, υλοποιήσει, εγκαταστήσει-διαχειριστεί και να συντηρήσει ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή και τα περιφερειακά του (ανεξαρτήτως γενιάς και τεχνολογίας).

 

Τεχνικός Δικτύων

Το πρόγραμμα Key CERT IT Specialist "Τεχνικός Δικτύων" στοχεύει μέσα από μια ολοκληρωμένη και κατάλληλη εκπαιδευτική προσέγγιση να δώσει τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα, ο απόφοιτος (πιστοποιημένος) να είναι σε θέση να προτείνει, υλοποιήσει, εγκαταστήσει-διαχειριστεί και να συντηρήσει ένα μικρό τοπικό δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών. (Η έννοια μικρό δίκτυο αναφέρεται στον αριθμό των σταθμών και την πολυπλοκότητα ενός δικτύου).

 


ΟΝΟΜΑ*
ΕΠΩΝΥΜΟ*
ΤΗΛΕΦΩΝΟ*
E-mail:*
ΝΟΜΟΣ